MENU

ZSIM – Kampania Informacyjna

Dla projektu „Zintegrowany System Informacyjny Miast” przeprowadziliśmy kompleksowe działania. Zakres wykonanych prac obejmował: opracowanie wizualizacji graficznej Projektu (logotypu projektu, książki z systemem identyfikacji wizualnej, ulotki, plakatów, rollupów, strony internetowej, teczki warsztatowej), scenariusza i systemu emisji spotów reklamowych, multimedialnej prezentacji posługiwania się profilem zaufanym z przykładem składania wniosku przez ePUAP oraz stworzenie strony internetowej. Przygotowanie kompletu materiałów informacyjno-promocyjnych obejmujących: broszury, plakaty, ulotki, rollupy, tablice informacyjne, teczki ofertowe, notesy, długopisy i inne. Kolejnym etapem było przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, obejmującej radio i artykuły sponsorowane w prasie. Ostatnim etapem było przygotowanie i przeprowadzenie 3 konferencji prasowych oraz konferencji podsumowującej projekt, w której jako prelegenci wystąpili m.in. zaproszeni przez nas przedstawiciele Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz przedstawiciele Centrum Projektów Informatycznych. Umowa obejmowała okres od 29.01.2015 r. do 24.09.2015 r. Uzupełnieniem tych projektów było wykonanie strony internetowej projektu oraz wykonanie prezentacji multimedialnej. W wystawionych po zakończeniu projektu referencjach czytamy: „W ocenie Zamawiającego kampania informacyjna, promocyjna zostały wykonane z należytą starannością oraz zgodnie z oczekiwaniami i warunkami umowy. Kampania i wspierające ją działania oraz materiały pomogły zrealizować cele i wskaźniki efektywności projektu. Opracowane projekty graficzne pozwoliły nadać spójną tożsamość projektowi. Logotyp projektu, strona internetowa, prezentacja multimedialna oraz wymienione powyżej materiały promocyjne charakteryzują się estetyką oraz funkcjonalnością i […]
Read More ›

Urząd Miasta Torunia – Wydział Gospodarki Komunalnej

Od 1 lipca 2013 roku zmieniły się zasady odbioru odpadów. Dla Gminy Miasta Toruń zrealizowaliśmy kampanię informacyjną w zakresie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Celem kampanii było przekazanie mieszkańcom informacji dotyczących nowego systemu oraz budowanie pozytywnej tożsamości Torunia jako miasta przyjaznego mieszkańcom oraz promującego selektywną zbiórkę odpadów. W ramach kampanii zoptymalizowaliśmy działania, żeby dotrzeć do jak największej liczby gospodarstw Gminy Toruń. Wybraliśmy publikacje artykułów sponsorowanych w dwóch najpoczytniejszych dziennikach w mieście (”Gazeta Wyborcza” i “Nowości”) oraz dystrybucję ulotek, broszur i plakatów wśród mieszkańców miasta. Wyprodukowaliśmy deklaracje przystąpienia do nowego systemu oraz film instruktażowy jak należy te deklaracje wypełniać. Dla najmłodszych mieszkańców miast toruńska Straż Miejska przeprowadziła pogadanki w szkołach dotyczące segregacji odpadów. W stylistyce odpowiedniej dla kilkulatków wykonaliśmy tablice oraz plany lekcji. Po zakończeniu całej kampanii została ona bardzo dobrze oceniona przez Zastępcę Prezydenta Miasta Torunia Zbigniewa Fiderewicza. W sprawozdaniu czytamy: “Cała kampania została zaprojektowana oraz zrealizowana profesjonalnie. Dobra jakość elementów kampanii zawsze wpływa pozytywnie na percepcję treści w niej zawartych. Wykonawca kampanii firma PNEUMA dołożyła wszelkich starań, żeby kampanię zrealizować terminowo i na odpowiednio wysokim poziomie.”
Read More ›

WIWATOWSKI Fabryka Stolarki Drewnianej

Dla firmy WIWATOWSKI Fabryka Stolarki Drewnianej wykonaliśmy szereg prac. Jednym z projektów była kampania zaprojektowana i zrealizowana w celu poinformowania opinii publicznej o nowych możliwościach produkcyjnych jakie firma WIWATOWSKI posiadła poszerzając swój park maszynowy o dotowane z funduszy europejskich sterowane cyfrowo centrum obróbcze. W ramach naszych działań zoptymalizowaliśmy kampanię uwzględniając dostępne fundusze i planowany zasięg. Narzędziami były: reklama prasowa, artykuł sponsorowany w prasie, billboardy, reklama w radio, reklama w tv (statyczna), banery w Internecie, film audiowizualny o projekcie i wydawnictwa wspierające – ulotki i plakaty. W podsumowaniu kampanii dokonanym przez właściciela firmy WIWATOWSKI FSD czytamy: “Rekomendujemy firmę PNEUMA Jarosław Pawlicki jako projektanta i realizatora strategii reklamowej i mediowej. Firma PNEUMA zaprojektowała komunikację, grafikę oraz opracowała i zoptymalizowała media do naszej kampanii. Kampania przygotowana przez firmę PNEUMA Jarosław Pawlicki przeszła pozytywnie kontrolę urzędu weryfikującego dofinansowania unijne. Polecamy firmę PNEUMA Jarosław Pawlicki jako projektanta oraz wykonawcę tego typu przedsięwzięć mediowych/reklamowych.”  
Read More ›