MENU

Urząd Miasta Torunia – Wydział Gospodarki Komunalnej

5200
0

Od 1 lipca 2013 roku zmieniły się zasady odbioru odpadów. Dla Gminy Miasta Toruń zrealizowaliśmy kampanię informacyjną w zakresie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Celem kampanii było przekazanie mieszkańcom informacji dotyczących nowego systemu oraz budowanie pozytywnej tożsamości Torunia jako miasta przyjaznego mieszkańcom oraz promującego selektywną zbiórkę odpadów. W ramach kampanii zoptymalizowaliśmy działania, żeby dotrzeć do jak największej liczby gospodarstw Gminy Toruń. Wybraliśmy publikacje artykułów sponsorowanych w dwóch najpoczytniejszych dziennikach w mieście (”Gazeta Wyborcza” i “Nowości”) oraz dystrybucję ulotek, broszur i plakatów wśród mieszkańców miasta. Wyprodukowaliśmy deklaracje przystąpienia do nowego systemu oraz film instruktażowy jak należy te deklaracje wypełniać. Dla najmłodszych mieszkańców miast toruńska Straż Miejska przeprowadziła pogadanki w szkołach dotyczące segregacji odpadów. W stylistyce odpowiedniej dla kilkulatków wykonaliśmy tablice oraz plany lekcji. Po zakończeniu całej kampanii została ona bardzo dobrze oceniona przez Zastępcę Prezydenta Miasta Torunia Zbigniewa Fiderewicza. W sprawozdaniu czytamy: “Cała kampania została zaprojektowana oraz zrealizowana profesjonalnie. Dobra jakość elementów kampanii zawsze wpływa pozytywnie na percepcję treści w niej zawartych. Wykonawca kampanii firma PNEUMA dołożyła wszelkich starań, żeby kampanię zrealizować terminowo i na odpowiednio wysokim poziomie.”