MENU

ZSIM – Kampania Informacyjna

Dla projektu „Zintegrowany System Informacyjny Miast” przeprowadziliśmy kompleksowe działania. Zakres wykonanych prac obejmował: opracowanie wizualizacji graficznej Projektu (logotypu projektu, książki z systemem identyfikacji wizualnej, ulotki, plakatów, rollupów, strony internetowej, teczki warsztatowej), scenariusza i systemu emisji spotów reklamowych, multimedialnej prezentacji posługiwania się profilem zaufanym z przykładem składania wniosku przez ePUAP oraz stworzenie strony internetowej. Przygotowanie kompletu materiałów informacyjno-promocyjnych obejmujących: broszury, plakaty, ulotki, rollupy, tablice informacyjne, teczki ofertowe, notesy, długopisy i inne. Kolejnym etapem było przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, obejmującej radio i artykuły sponsorowane w prasie. Ostatnim etapem było przygotowanie i przeprowadzenie 3 konferencji prasowych oraz konferencji podsumowującej projekt, w której jako prelegenci wystąpili m.in. zaproszeni przez nas przedstawiciele Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz przedstawiciele Centrum Projektów Informatycznych. Umowa obejmowała okres od 29.01.2015 r. do 24.09.2015 r. Uzupełnieniem tych projektów było wykonanie strony internetowej projektu oraz wykonanie prezentacji multimedialnej. W wystawionych po zakończeniu projektu referencjach czytamy: „W ocenie Zamawiającego kampania informacyjna, promocyjna zostały wykonane z należytą starannością oraz zgodnie z oczekiwaniami i warunkami umowy. Kampania i wspierające ją działania oraz materiały pomogły zrealizować cele i wskaźniki efektywności projektu. Opracowane projekty graficzne pozwoliły nadać spójną tożsamość projektowi. Logotyp projektu, strona internetowa, prezentacja multimedialna oraz wymienione powyżej materiały promocyjne charakteryzują się estetyką oraz funkcjonalnością i […]
Read More ›