MENU

Departament Rolnictwa i Geodezji – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

3965
0

Dla Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprojektowaliśmy i wydrukowaliśmy materiały promocyjno‐informacyjne na temat produktów tradycyjnych, żywności wysokiej jakości oraz Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Zakres prac obejmował przygotowanie projektów nawiązujących do tematyki żywności wysokiej jakości i potraw tradycyjnych, uzupełnienie istniejącej bazy fotograficznej produktów tradycyjnych o dodatkowe pozycje oraz druk gotowych projektów. Projekty zrealizowaliśmy w trzech językach – polskim, angielskim i niemieckim. Zakres materiałów promocyjno‐informacyjnych obejmował 68. stronicowy folder w trzech wersjach językowych oraz kilkanaście rodzajów ulotek w tym jedna w formie składanej mapy produktów tradycyjnych w kujawsko-pomorskiem.

Do zakresu działania Departamentu Rolnictwa i Geodezji należą w szczególności propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz promocja rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego Województwa w kraju i za granicą, w tym w szczególności poprzez: organizację i uczestnictwo w targach rolnych, żywnościowych, rolnictwa ekologicznego, związanych z agroturystyką itp.